Când nimeni în lume nu citea, la Tărtăria se scria

Subiectul tăbliţelor de la Tărtăria are o frecvenţă mult mai mare de citare în articolele ştiinţifice şi arheologie în raport cu alte artefacte. Majoritatea citărilor vizează faptul că reprezintă la cel mai vechi scris din lume. Dacă vârsta estimată, cea de 5500 î.Hr. s-ar dovedi în final a fi reală, iar semnele se dovedesc a fi scris, atunci ele sunt cele mai vechi artefacte purtătoare de scris din lume.

https://4.bp.blogspot.com/-4MJrQEk8qJ4/Vf6vvteg8bI/AAAAAAAABAU/54r16r0_hBw/s1600/Tartaria_tablete-ww.png
Celelalte candidate la cea mai veche scriere din lume şi anume, scrierile egipteană, Harappa şi cea sumeriană, datează toate din jurul datei de 3200-3500 î.Hr. Potrivit specialiştilor, există un obstacol insurmontabil în ceea ce priveşte determinarea vârstei, pentru că fiind din lut nu pot fi datate prin metoda cu carbon radioactiv. Alţii afirmă că datarea cu carbon14 nu mai poate fi realizată pentru că ar fi fost arse într-un cuptor după descoperire, pentru a fi conservate. Cele 3 tăbliţe de la Tărtăria au fost, totuşi, datate indirect. S-au făcut analize pe alte obiecte (oase) găsite împreună cu acestea în groapa rituală, rezultând cu aproximaţie anul 5300-5500 î.Hr. Prin urmare, vechimea obiectelor din groapa respectivă ar fi de peste 7000 de ani.

 

Tăblițele de la Tărtăria sunt trei obiecte mici și străvechi de lut, descoperite în 1963, în Transilvania, în localitatea Tărtăria din județul Alba, situată între Alba Iulia și Orăștie, de o echipă de arheologi condusă de cercetătorul Nicolae Vlassa. Acesta nu a fost prezent pe șantierul arheologic în momentul în care s-au găsit tăblițele de lut.

Două tăblițe sunt găurite și sunt acoperite cu semne, iar a treia folosește o modalitate de scris pur pictografică, respectiv reprezentarea stilizată a unui animal (capră), un simbol vegetal și un altul neclar. Cea de formă discoidală, cuprinde patru grupuri de semne, despărțite prin linii. Este considerată ca fiind cea mai apropiată de o scriere adevărată. O bună parte din semnele conținute pe ea se regăsesc în literele conținute în inscripțiile arhaice grecești (dar și la scrierile feniciană, etruscă, veche italică, iberică).
Subiectul tăblițelor de la Tărtăria are o frecvență de citare în articolele științifice și arheologie mult mai mare decât majoritatea artefactelor arheologice.
Tăblițele de la Tărtăria sunt citate foarte des, atunci când subiectul discuției este începutul scrisului în lume și/sau cele mai vechi scrieri din lume, în sensul că ar putea candida la cel mai vechi scris din lume. Aceasta se datorează pe de o parte faptului că tăblițele poartă semne, dar motivul principal este vârsta prezumată asociată acestor tăblițe (și desigur semnelor).
Celelalte candidate la cea mai veche scriere din lume și anume, scrierile egipteană, Harappa și cea sumeriană, datează toate din jurul datei de 3200-3500 î.e.n. Evident, distanța în timp între 3500 î.e.n. și 5140 î.e.n. este mare. Din păcate există un obstacol imens în ceea ce privește determinarea exactă a vârstei tăblițelor deoarece posibilitatea datării cu carbon radioactiv nu mai există întrucât, imediat după descoperire, artefactele au fost supuse unui tratament termic (au fost arse în cuptor).
În ceea ce privește faptul că pe ele este sau nu un scris, speranțe există și în timp cercetătorii vor putea spune dacă este doar proto-scriere sau scris adevărat, în acest caz din urmă desigur vor trebui să spună despre ce fel de scris anume este vorba pe fiecare din ele (ex. pictografic, ideografic, silabar etc).
Cei mai mulţi arheologi şi istorici au aproximat elaborarea tăblițelor în jurul anului 5000 î.e.n., conferindu-le o vechime de peste 7.000 de ani.
În decursul anilor 1962-1965, cercetători din toată lumea au studiat aceste tăbliţe de lut, iar în acest sens amintim pe:
  • Marija Gimbutas, specializată în culturile neolitice europene – „… la Tărtăria apare cea mai veche cultură europeană creată de o populaţie pre-indo-europeană…” – Los Angeles : Institute of Archaeology, University of California
  • R. Schiller – „Pe tăbliţele de la Tărtăria, scrisul apare cu mult înainte de Sumer” – Reader’s Digest, 7/1975
  • Acad. Vladimir I. GEORGIEV – „Tăbliţele de la Tărtăria sunt mai vechi cu un mileniu decât monumentele scrierii sumeriene.” – Sofia
  • Arheologul rus, V.Titov– „La Tărtăria…s-a ivit cea mai veche scriere a omenirii”
  • Profesorul Marco Merlini de la Roma –  „Spiritualitatea danubiană este una dintre mamele culturii europene”.

DESCIFRAREA INSCRIPȚIEI DE PE TĂBLIȚA DISCOIDALĂ – NR. 1

Modul de citire a textului inscripției de pe tăblița discoidală de la Tărtăria.

Inscripția de pe tăblița discoidală se citește conform săgeților din figura nr. 4, rotind tăblița pentru fiecare sfert de cerc și citind de sus în jos, apoi invers, de jos în sus, în modul de scris bustrofedon (în zig-zag), semnele din silabarul trac tip linear A, prezentat mai jos

Sistemul silabic (silabar) trac tip linear A.

Avem următoarele 8 șiruri de semne, câte 2 pentru fiecare sfert de tăbliță, ca în figura de mai jos:

Cele 8 șiruri de semne

Semnele utilizate sunt similare celor din sistemul silabic (silabar) trac folosit la descifrările altor 12 inscripții minoice tip linear A din Creta.

Corespondență între caracterele de pe tăblița nr. 1 și cele ale sistemului silabic traco-minoic

Folosind semnele silabarului trac tip linear A, avem următoarele 8 șiruri de silabe:
1. TE
2. MO- MO-KA-TA
3. DA-RA
4. DE
5. PA
6. TU- TI
7. NU
8. MO

Grupăm silabele și obținem cuvintele din fiecare sfert de cerc:

1-2. TE MOMO KATA = TU (PE FEMEIA NUMITĂ) MOMO CATĂ
3.4. DARA DE = DAR DE
5-6. PATU TI = PAT  AL TĂU (PENTRU MINE)
7.    NUMO = NUMEȘTE-O 

Descifrarea textului în limba română este:
TU (PE FEMEIA NUMITĂ) MOMO CAUTĂ. DAR DE PAT AL TĂU (PENTRU MINE) NUMEȘTE-O.

X.3. DESCIFRAREA INSCRIPȚIEI DE PE TĂBLIȚA RECTANGULARĂ, GĂURITĂ

Avem următorul șir de semne pe care le vom citi de la dreapta la stânga, ca în figura de mai jos:

Semnele inscripției de pe tăblița rectangulară

Folosind sistemul silabic trac linear, citim de la dreapta la stânga silabele ce constituie textul:

VA-KE- MA-TE-KE-SA-TE

Cu aceste silabe formăm cuvintele și avem descifrarea în limba română:

VA KEMA TE KESA TE = (O) VEI CHEMA TU (ÎN) CASA TA.

X.4. DESCIFRAREA INSCRIPȚIEI DE PE A TREIA TĂBLIȚA RECTANGULARĂ (NEGĂURITĂ) NR. 3

Mesajul inscripției este clar, întrucât avem o pictogramă cu un țap, vegetație formând litera TE =TU din sistemul silabic trac linear A și o altă pictogramă cu un țap sacrificat, jupuit. 
Folosind sistemul silabic trac linear A prezentat în figura 4, citim de la dreapta la stânga silabele ce constituie textul:

VA-KE- MA-TE-KE-SA-TE

Cu aceste silabe formăm cuvintele și avem descifrarea în limba română:

VA KEMA TE KESA TE = (O) VEI CHEMA TU (ÎN) CASA TA.

X.4. DESCIFRAREA INSCRIPȚIEI DE PE A TREIA TĂBLIȚA RECTANGULARĂ (NEGĂURITĂ)

Mesajul inscripției este clar, întrucât avem o pictogramă cu un țap, vegetație formând litera TE =TU din sistemul silabic trac linear A și o altă pictogramă cu un țap sacrificat, jupuit. 

Inscripția de pe a tăblița rectangulară, negăurită

Semnele ce constituie inscripția de pe tăblița rectangulară

Citind de la dreapta la stânga avem: ȚAPUL TU JUPOAIE! (PREGĂTEȘTE-TE DE OSPĂȚ!).
 

La finalul acestor descifrări nu pot să nu remarc că mesajele din cele trei tăblițe sunt legate între ele. Astfel mesajul final, transmis prin cele trei tăblițe, este ușor de înțeles în limba română, acesta fiind următorul:

1. TU (PE FEMEIA NUMITĂ) MOMO CAUTĂ. DAR DE PAT AL TĂU (PENTRU MINE) NUMEȘTE-O.
2. (O) VEI CHEMA TU (ÎN) CASA TA.
3. ȚAPUL TU JUPOAIE! (PREGĂTEȘTE-TE DE OSPĂȚ!)

Cultura Turdaş-Vinca

Localitatea Tărtăria (com.Salişte, jud.Alba) de la poalele versantului nordic al Munţilor Sureanu, e situată pe cursul mijlociu al râului Mureş, la 50 km N-E de Peştera Bordu Mare (unde s-au găsit fragmente osteologice ale omului de Neanderthal), la 40 km N-E de Peştera Cioclovina (care adăpostea fragmente osteologice ale Omului de Cromagnon). Mai exact, în apropiere de străvechea aşezare Turdaş, situată la 12 km S-V de Tărtăria. Aici, la Turdaş, săpăturile arheologice din anii 1895 şi 1910 au scos la iveală vatra unei aşezări cu materiale specifice asemănătoare celor de la Tărtăria. La Daia Română, de pildă, s-a găsit un vas cilindric a cărui vechime este anterioară cilindrilor-sigilii din Sumer). Caracteristicile materialelor descoperite în aceste staţiuni au determinat specialiştii să-i creeze o identitate proprie, sub denumirea de Cultura Turdaş-Vinca (4500-3700 i.H.).

Bibliografie:
1.    https://ro.wikipedia.org/wiki/Tăblițele_de_la_Tărtăria
2.    https://limbatracaprotoromana.blogspot.com
3.    Falkenstein A. 1965 – Zu den Tafeln aus Tartaria. Germania 43, 269-273
4.    Haarmann H. 1990 –  Writing from Old Europe. The Journal of Indo-European Studies, 17
5.    Lazarovici Gh., Fl. Drasovean & Z. Maxim, 2000 – The Eagle – the Bird of death, regeneration resurection amd mesenger of Godds. Archaeological and ethnological problems. Tibiscum, 57-68
6.    Lazarovici Gh., Fl. Drasovean & Z. Maxim – 2000 The eye – symbol, gesture, expresion.Tibiscum, 115-128
7.    Makkay J. 1969 – The Late Neolithic Tordos Group of Signs. Alba Regia 10, 9-50
8.    Makkay J. 1984 – Early Stamp Seals in South-East Europe. Budapest
9.    Masson E. 1984 – L’ écriture dans les civilisations danubiennes néolithiques. Kadmos 23, 2, 89-123. Berlin & New York.
10. Maxim Z. 1997 – Neo-eneoliticul din Transilvania. Bibliotheca Musei Napocensis 19. Cluj-Napoca
11. Milojcic Vl. 1963 – Die Tontafeln von Tartaria (Siebenbürgen), und die Absolute Chronologie des mitteleeuropäischen Neolithikums.Germania 43, 266-268
12. Paul I. 1990 – Mitograma de acum 8 milenii. Atheneum 1, p. 28
13. Paul I. 1995 – Vorgeschichtliche untersuchungen in Siebenburgen. Alba Iulia
14. Vlassa N. 1962 – (Studia UBB 2), 23-30.
15. Vlassa N. 1962 – (Dacia 7), 485-494;
16. Vlassa N. 1965 – (Atti UISPP, Roma 1965), 267-269
17. Vlassa N. 1976 – Contribuții la Problema racordării Neoliticul Transilvaniei, p. 28-43, fig. 7-8
18. Vlassa N. 1976 – Neoliticul Transilvaniei. Studii, articole, note. Bibliotheca Musei Napocensis 3. Cluj-Napoca
19. Winn Sham M. M. 1973 The Sings of the Vinca Culture
20. Winn Sham M. M. 1981 Pre-writing in Southeast Europe: The Sign System of the Vinca culture. BAR
21. Merlini Marco, Gheorghe Lazarovici (2008) – „Settling discovery circumstances, dating and utilization of the Tărtăria Tablets”
22. Lazarovici Gheorghe, Merlini Marco: 2005 – “New archaeological data referring to Tărtăria tablets”, in Documenta Praehistorica XXXII, Department of Archeology Faculty of Arts, University of Ljubljana. Ljubljana:205-2019.
23. Merlini Marco, 2004 – La scrittura è natta in Europa?, Roma

Surse informationale: https://limbatracaprotoromana.blogspot.be, www.certitudinea.ro, adevarul.ro

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
Departamentul Alpha Carpatica (DAC)

Despre Departamentul Alpha Carpatica (DAC)