Crucea celtică – simbol străvechi al dacilor

Ultimul însemn, în care crucea depaseste perimetrul cercului, mai este denumita azi si “crucea dacica” si o putem regasi foarte des pe sculpturile maramuresene, mai ales pe troite.

12038030_967001370004894_415243860917637689_nÎn partea de vest a Daciei: Ardealul, Panonia şi Noricum (Austria) este întâlnit simbolul crucii celtice: două linii care se intersectează perpendicular în centrul unui cerc. Celţii erau triburi getice, care după incursiunile lui Burebista, au fost incluşi în Dacia, iar după invazia romană s-au refugiat spre Nordul şi Vestul Europei.

Odată ce o parte din celţi au fost prin Ardeal, în special în Maramureş, crucea celtică a devenit o parte a culturii populare româneşti, fiind cunoscută în calitate de „cruce maramureşeană”. Chiar şi în prezent, în zona Maramureşului, acest model de cruce este foarte răspândit.

Cei interesaţi pot descoperi niste pietre de capatai daltuite in gresii calcaroase de Alunis, cruci si lespezi cu totul aparte, asa zisele cruci celtice cu bratele incercuite, nu doar langa biserica greco-catolica, din Benesat ci si iesind din Arinis spre Tamasesti-Urmenis, chiar langa soseaua asfaltata ce duce in Baita de sub Codru din judeţul Maramureş.

 

79bbdb498be80aa92c2d39b2b3322dc5

Foarte asemănătoare este crucea dacică din cimitirul de la Argedava, care în interpretarea creştină este considerată Cruce cu raze, care simboliza Invierea, cea datatoare de viaţă.
Originea acesteia este veche, aşa cum şi însăşi simbolul crucii este mai vechi decât creştinismul.
Cu toate acestea, în tradiţia creştină celtică, există mai multe legende care explică apariţia şi semnificaţia acestui simbol.

Una din legende atribuie apariţia crucii celtice de personaje care au propovăduit Evanghelia, precum Sfântului Patrick, printre triburile celţilor. El ar fi transformat un simbol păgân, la care celţii ţineau nespus de mult, într-un simbol creştin.

În opinia gânditorului German Virt, crucea celtică reprezintă o formă a protocalendarului. În momentul în care omul priveşte acest calendar, el cuprinde timpul şi spaţiul în întregime. Este foarte important de evidenţiat rolul pe care îl are spaţiul, deoarece fără acesta timpul nu are sens. Cercul simbolizează timpul (ziua, anul), iar crucea simbolizează spaţiul (universul), cele patru colţuri ale lumii.

Vârful de sus al crucii reprezintă Nordul, cel de jos Sudul, braţul din stânga – Vestul, braţul din dreapta – Estul. Centrul cercului reprezintă divinitatea, care este în afara spaţiului şi timpului. Pentru German Virt, crucea celtică nu este altceva decât o cheie, un hieroglif pentru înţelegerea paradigmei tradiţionaliste, al limbajului Tradiţiei.

DSC05863

În dese cazuri, simbolul crucii celtice este utilizat în calitate de simbol păgân pentru unele organizaţii. Explicaţia este destul de simplă: Europa occidentală s-a născut în păgânism, respectiv, „revenirea la rădăcini” este privită ca o revenire la păgânitate.
Crucea celtică mai reprezintă simbolul revoluţiei naţional – conservatoare, unde prin termenul de „revoluţie” se subânţelege un proces de revenire la valorile tradiţionale, prin mobilizarea energiilor vitale şi creatoare ale neamului.

La români s-a dat o interpretare creştină: simbolizează revenirea la rădăcinile creştinismul ortodox. Astfel i se limitează şi întoarcerea în timp, doar de la apariţia lui Cristos.
Spre deosebire de celelalte colţuri ale Europei, pentru români crucea celtică se consideră un simbol creştin, care este prezent la Sfânta Liturghie, pe icoanele Mântuitorului şi pe cupolele Bisericilor.

În tradiţia creştină, crucea celtică reprezintă şi Taina Sfintei Împărtăşanii. Sfântul Disc, pe care se săvârşeşte slujba Proscomidiei, are  această formă a crucii celtice.
Cercul – timpul, semnifică unitatea noastră cu cei ce au trăit înainte noastră (strămoşii), cei cu care trăim în prezent, insă, și unitatea noastră cu cei care urmează să se nască.

27-Ecouri-celtice

Crucea – spaţiul, subliniază sacralitatea spaţiului geografic în care ne-am născut ca neam. În acelaşi timp, crucea simbolizează trupul Domnului Iisus Hristos.

Surse: octavianracu.wordpress.com, www.gazetademaramures.ro, clipetraitealtfel.blogspot.com,

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
Departamentul Alpha Carpatica (DAC)

Despre Departamentul Alpha Carpatica (DAC)