Fiinta umana are potenţialul de a fi nemuritoare! Energia tahionică, un suport esential în evolutia noastră constientă ca fiinte divine si umane pe acest pământ

Energia tahionică este una din multitudinea de energii divine care ne ajută în procesul de înăltare al constiintei. Reflecta una din căile de acces catre Dumnezeu, remarcandu-se cu un plus de prospetime in ascensiunea noastră ca fiinte universale. Practic, reprezinta un suport esential în evolutia noastră constientă ca fiinte divine si umane pe acest pământ. Pe langa faptul ca ajută la regenerarea moleculelor, celulelor si tesuturilor corpului fizic, energia tahionică curătă și purifică la toate nivelele fiintei umane corpurile, chakrele, nadisurile și meridianele energetice. De asemenea, creste gradul de imunitate al organismului fizic, purifică sângele si ajută la ridicarea constiintei, ceea ce reprezintă un real pas înainte pe calea evolutiei.

Pentru a înţelege pe deplin integrarea lumii fizice şi a energiei pure, voi da curs la o teorie despre modul în care ia naştere existenţa materială. Personalităţi marcante precum Einstein sau Nikola Tesla au dedicat mult timp acestui subiect, multe din teoriile acestora fiind incluse în ,,filozofia,, mecanicii cuantice. Organismul nostru există „ca o materializare din totalitatea nemărginită şi invizibilă a ordinii perfecte”. Această forma de maifestare a conturat de-a lungul studiilor denumiri precum: energia punctului zero, stare de vid, eter sau energia virtuala, insa fizica modernă a mijlocit denumirea de ENERGIE A PUNCTULUI 0, în încercarea de a unifica aceste interesante teorii.

Se considera ca energia tahionică nu are o frecventă (vibratie) anume (ea este neutră), ea se situează deasupra celorlalte frecvente și vibratii energetice. Prin intermediul acestei energii Dumnezeu este prezent pretutindeni, oglindind suflul Lui sau respirația lui Unul! Energia tahionică deține în esenta toate tipurile de energie pe care le cunoastem în prezent si ca atare ea se adresează în egală măsură tuturor.

 

Fizica punctului zero şi Câmpurile Energetice Subtile de Organizare (CESO)

Mediile ştiinţifice demonstrează că materia nu este altceva decât condensarea unui strat de energie subtilă universală şi oscilantă, care reprezintă starea virtuală cunoscută şi ca energie a punctului zero. În producerea materiei, energia punctului zero pur şi simplu se condensează în energie tahionică; aceasta este apoi transformată în frecvenţe de către CESO (Câmpuri Energetice Subtile de Organizare), creându-se toate varietăţile de forme.

Termenul „CESO” e descris de Dr. Gabriel Cousens în cartea sa, Nutriţie spirituală şi dieta Rainbow, unde explică modul în care această energie subtilă organizează şi măreşte energia fizică, pe măsură ce trece în forma materială, ajutându-ne să înţelegem cum este ea ordonată în corpul fizic – întrucât asta este, desigur, preocuparea noastră, atunci când vorbim despre vindecarea fizică.

Fiind o condensare a unui substrat de energie subtilă universală şi vibratorie, sau o stare virtuală sau de vid, într-o matrice a timpului şi a spaţiului, materia este alcătuită din forme şi densităţi energetice individuale. Cu alte cuvinte, materia reprezintă structura manifestată a tot ce există în natură şi a legilor care guvernează toate fenomenele fizice. În limbaj spiritual, conştiinţa pură, energia cosmică şi PRANA universală sunt termeni analogi pentru această stare nemanifestată de ordine perfectă. CESO constituie o încercare de a descrie cum se produce şi cum e ordonată această precipitare de la energia subtilă, către forma materială.

Ştiinţa numeşte energia potenţială care umple cosmosul, energie a punctului zero. Punctul zero există înainte de materializarea unui obiect. Adam Trombley, astrofizician şi specialist în energia punctului zero, a afirmat într-un interviu că materializarea în spaţiu a unui obiect reprezintă o cvadrimilionime din energia disponibilă în acel volum de spaţiu. Noi, ca manifestare a acestei energii, dobândim existenţă în formă fizică din această stare a punctului zero sau energie virtuală. Se spune că energia punctului zero dintr-un centimetru cub de spaţiu este egală cu energia disponibilă într-un milion de milioane de tone de uraniu. Aceasta înseamnă, practic, o energie nelimitată.
Energia punctului zero este omniprezentă; ea impregnează tot universul. În plus, ea există în cantitate nelimitată; aceasta înseamnă că nu poate fi niciodată epuizată. Există trei caracteristici ale energiei punctului zero, extrem de importante pentru noi, în lumea noastră. Prima este că energia punctului zero conţine toate posibilităţile. În energia punctului zero există tot ceea ce este necesar pentru a crea forme perfecte. A doua caracteristică a energiei punctului zero este faptul că nu are formă şi e nemanifestată. A treia caracterisitcă este faptul că e omniprezentă în univers. Rezumând, se poate spune că energia punctului zero este omniprezentă în univers, impregnează totul, există în cantitate nelimitată, e absolut inepuizabilă şi conţine întregul potenţial al formei perfecte.

Energia tahionică şi Câmpurile Energetice Subtile de Organizare

Prima exteriorizare a energiei punctului zero, informă şi nemanifestată, este în energia tahionică. Renumitul cercetător german Hans Nieper descria tahionul drept o formă de energie uşor contractată, sau drept acea stare virtuală care încearcă să devină particulă. Ea există la graniţa dintre energie şi materie.

În esenţă, tahionul este alcătuit din particule subatomice, a căror viteză depăşeşte întotdeauna viteza luminii. Existenţa lor pare să fie compatibilă cu teoria relativităţii. Tradiţional, se consideră că teoria relativităţii se aplică doar la particulele care se deplasează cu o viteză mai mică decât cea a luminii. Acest lucru s-ar putea schimba, deoarece existenţa tahionului a fost demonstrată matematic, iar efectele lui au fost măsurate. Particulele obişnuite există exclusiv la viteze mai mici decât viteza luminii. Tahionul există doar la viteze care depăşeşsc viteza luminii. Deşi este greu pentru oamenii din secolul al XX-lea să conceapă o astfel de energie, Dr. Callahan a dovedit existenţa tahionului folosind frunze de smochin şi un osciloscop. Totodată, el a demonstrat că energia tahionică are o viteză mai mare decât lumina.

Energia continuă apoi să coboare şi este „turnată” în forme materiale. De asemenea, ea interacţionează cu formele materiale, în diverse moduri energetice. Această interacţiune cercetare-teorie a oferit matricea Câmpurilor Energetice Subtile de Organizare, pe care se bazează teoria lui Cousens, aşa cum este ea schiţată aici:

„…acestea sunt câmpuri care creează şi, în acelaşi timp, energizează forma-şablon a sistemelor vii. CESO există în toate aspectele continuumului energetic. Pe măsură ce CESO ies din starea virtuală, ele sunt capabile să se organizeze la orice nivel al organismului uman – de la structura celulară, până la sistemele organice şi chiar la corpurile subtile. Aceste CESO rezonează cu energia nelimitată a stării virtuale, transportând-o prin diverse sisteme de fragmentare care, în cele din urmă, o transferă în câmpurile energetice ale organismului uman. În felul acesta, CESO  rezonează cu complexul minte-trup şi îl energizează.

Energia punctului zero este omniprezentă; aşadar, într-o anumită măsură, noi rezonăm în permanenţă cu această energie cosmică. În majoritatea timpului, avem doar experienţe indirecte sau de scurtă durată ale acestui fapt, însă în anumite etape ale evoluţiei spirituale e posibil să experimentăm această rezonanţă printr-o acordare directă, în mod consecvent şi conştient. Pentru mulţi oameni, acest gen de experienţă se produce, iniţial, în timpul meditaţiei.
Pe măsură ce devenim din ce în ce mai conştienţi de această stare energetică virtuală şi rezonăm cu ea, minţile noastre se contopesc şi se unesc cu această conştientizare, ca fiind adevărul şi realitatea imuabile ale existenţei noastre. Rezonanţa devine parte din această cunoaştere conştientă, în activităţile noastre de zi cu zi. În cele din urmă ea ajunge să fie o conştientizare continuă şi o acordare permanentă la energia cosmică. Este ceea ce se numeşte conştiinţa cosmică.
Intensificând energia tahionică în viaţa noastră, în mod indirect ne mărim rezonanţa cu energia punctului zero. În consecinţă, ne îmbunătăţim toate nivelele sănătăţii trupeşti, emoţionale, mentale şi spirituale şi accelerăm procesul de trecere către niveluri superioare ale ordinii în viaţă. Astfel, procesul nostru de vindecare şi evoluţie spirituală se intensifică
.”

Aşa cum se întâmplă cu toate formele din universul nostru situat sub viteza luminii, CESO nu pot depăşi viteza luminii. Acesta este un aspect foarte important; lumea noastră este o lume a formei şi, prin urmare, singurul mod în care noi putem interacţiona cu energia punctului zero este prin intermediul tahionului. Condensarea energiei punctului zero trece de la energia punctului zero – nelimitată şi fără formă – în energie tahionică, etapa premergătoare încetinirii până la viteza luminii. În acest punct energia tahionică se deplasează cu o viteză mai mare decât viteza luminii şi este anterioară tuturor frecvenţelor. Tahionul nu are frecvenţă şi, ca energie cu o viteză mai mare decât viteza luminii, evident nu are spin, vibraţie sau oscilaţie, dar conţine potenţialul tuturor frecvenţelor. Din punct de vedere ştiinţific, doar frecvenţele manifestă un spin sau o oscilaţie. Energia tahionică este puntea energetică dintre energia punctului zero şi CESO. CESO se află în comunicare directă cu energia tahionică, la toate nivelele. Prin intermediul acestor CESO, energia tahionică este convertită în toate nivelele de frecvenţe şi forme.

Aşadar, energia tahionică este factorul critic care energizează CESO. Prin urmare, cu cât aducem mai multă energie tahionică în viaţa noastră, cu atât vom avea CESO mai energizate – deci, mai organizate.
Procesul de energizare a CESO este cel care creează sănătate şi tinereţe, deoarece inversează entropia sau procesul de îmbătrânire. Când energia tahionică circulă fără oprelişti, avem o sursă nesfârşită de energie pentru a ne reconstrui şi menţine aceste CESO – deci tot timpul putem inversa entropia. Aşa se explică de ce organismul poate realmente să devină un conductor de „energie peste viteza luminii”, întrucât suntem conectaţi la nelimitata energie a punctului zero, ca la sursa noastră fundamentală de energie. Ca urmare, complexul trup-minte devine mai limpede şi mai echilibrat în evoluţia spirituală şi devine un convertizor şi un conductor energetic din ce în ce mai bun. Când se întâmplă acest lucru, organismul este capabil să stocheze şi să transmită cantităţi tot mai mari din această energie superioară. Acest proces poate explica o parte dintre multele miracole care se spune că se petrec în prezenţa Ghizilor spirituali. De exemplu, când oamenii doar atingeau veşmântul lui IISUS, se producea vindecarea spontană. Acum înţelegem că exista un flux al energiei cosmice pure – sau energie Divină – care le reorganiza şi reenergiza câmpurile energetice subtile, iar procesele de boală erau, astfel, inversate. Credinţa oamenilor îi făcea să atragă energia vindecătoare şi să fie receptivi la ea.

Energia tahionică îmbogăţeşte în chip miraculos o viaţă orientată spre integrare, dragoste, armonie şi cooperare în raporturile interumane, în locul competiţiei şi înstrăinării. Ea este componentă a unui stil de viaţă care tămăduieşte trupul, mintea, spiritul şi planeta.

Energia tahionică deschide o poartă prin care puteţi intra în legătură cu radiaţia Divină şi, prin urmare, vă permite să vă bucuraţi de strălucirea voastră interioară. Pentru a aprecia pe deplin semnificaţia energiei tahionice, este util să o vedem în contextul unei paradigme a vindecării holistice.

Omul are potenţialul de a fi nemuritor

Din perspectiva vindecării holistice, pentru a fi întru totul vindecat, este necesar să existe vindecare atât la nivel fizic, cât şi la nivel emoţional, mental şi spiritual. Când toate aceste aspecte îşi ating punctul maxim de ordine şi armonie, în sistemul ayurvedic se spune că omul respectiv are potenţialul de nemuritor. Un alt lucru pe care trebuie să-l înţelegem este că, în drumul către această perfecţiune nemuritoare, noi urmăm o spirală ascendentă continuă a ordinii şi apoi, prin haos, ajungem la un nivel superior al ordinii, şi iarăşi, prin haos sau boală, atingem niveluri şi mai înalte ale ordinii. Haosul este o treaptă care ne duce de la un nivel al ordinii, către următorul nivel superior. Cu toţii trecem prin aşa ceva – indiferent dacă suntem sau nu conştienţi de acest lucru. Fiecare nou nivel al ordinii este un nou nivel de sănătate. Acest nou nivel al ordinii se poate manifesta ca sănătate fizică emoţională, mentală, spirituală ori socială. Poate să existe orice combinaţie – sau pot exista toate. Haosul devine un proces perturbator, doar atunci când ne blocăm în haos şi nu mai răzbatem până la un nivel superior al ordinii. Blocarea în haos duce la apariţia dereglărilor cronice.

Încercăm doar să vă ajutăm să înţelegeţi că ciclul ordine-haos-ordine se petrece cu regularitate. Este un ciclu pe care îl putem folosi pentru a evolua. Haosul este unul dintre cei mai mari dascăli. Studiind haosul, putem încorpora această lecţie în viaţa noastră de zi cu zi, pentru a trece într-un nivel nou şi superior al ordinii. Doar atunci când ajungem să ne blocăm într-un tipar al haosului, fără să învăţăm din el ori să evoluăm cu ajutorul lui, începem să ne perturbăm fluxul natural al energiei, rezultatul final fiind apariţia tensiunii şi a bolii.
Cei mai mulţi oameni au parte în fiecare zi de o anumită doză de haos. E posibil să se întâmple ceva şi reacţia noastră devine des-centrată – un nivel al haosului. În loc să ne continuăm ziua într-un mod descentrat, putem să ne oprim, să spunem: „Trec printr-o stare de haos”, şi să începem să cercetăm care este cauza acestui haos şi ce mesaj vrea el să ne transmită. E nevoie să ne unificăm gândirea, simţirea şi experienţa. Când am accesat senzaţia adecvată, putem să ne rugăm ori să medităm şi e posibil ca astfel să reuşim să înţelegem şi să evoluăm din haos, să trecem într-un nivel nou şi superior al ordinii, să ne perfecţionăm din punct de vedere fizic, mental, emoţional şi, poate, chiar spiritual. Dacă rămânem blocaţi în haos, vom ajunge la boală şi stres.

Energia tahionică ne ajută să trecem de la haos la ordine

De altfel, statisticile ne arată că, la fiecare zece ani, în Statele Unite ne dublăm efectiv nivelul de stres pe care îl trăim. Oamenii se blochează în stres şi creează haos, la nivel de epidemie. Dar nu e necesar ca haosul să fie o experienţă de durată. Modelul nostru de a ajunge la ordine, prin haos – şi apoi la următorul nivel superior de ordine – este procesul natural pentru a vindeca trupul, mintea şi spiritul. Când oamenii sunt foarte sănătoşi, ei nu rămân prea mult timp blocaţi în haos. Ei sunt deschişi faţă de acesta, îl experimentează în mod conştient şi aleg să evolueze spre următorul nivel de ordine.

Noi numim această abordare a haosului – parcurgerea haosului dinamic. Haosul dinamic, la orice nivel al vieţii noastre, reprezintă o modalitate de a evolua. Este o poartă prin care putem trece către un nivel superior de integrare în planurile fizic, emoţional, mental şi spiritual. Iar dacă înţelegem aşa cum trebuie necesitatea de a face alegeri şi de a acţiona cu promptitudine, vom ajunge la un nivel superior de ordine şi sănătate.

Întrebarea esenţială este: ce putem face pentru a ne spori capacitatea şi forţa, astfel încât să nu rămânem blocaţi în haos şi să trecem spre un nivel superior de ordine? Alegem ca, parcurgând haosul, să ajungem la un nivel superior sau să alegem să-i permitem sistemului să degenereze în dezordine? După cum vom demonstra, folosirea energiei tahionice ne permite să trecem prin haosul dinamic şi să atingem următorul nivel de ordine, în loc să ne împotmolim în haos şi să rămânem blocaţi acolo.

Energia tahionică ne ajută în mare măsură să facem această trecere, mult mai rapid. Vindecarea sau evoluţia haosului către ordine creează armonie.
Dacă intrăm mai adânc în paradigma vindecării holistice, observăm că armonia şi vindecarea corpului, a emoţiilor, a nivelurilor mental şi spiritual se bazează  pe o sursă de energie esenţială existenţei noastre. Vindecarea la fiecare nivel depinde, în foarte mare măsură – de accesarea energiei cosmice primordiale, care reprezintă izvorul existenţei. Aşadar, nivelul cel mai profund al vindecării holistice – şi chiar al întreţinerii şi întineririi – devine posibil, prin capacitatea noastră de a accesa această energie cosmică, ce energizează şi creează forma întregii existenţe materiale, aşa cum o cunoaştem noi. Abia la acest nivel profund putem începe să apreciem şi să integrăm semnificaţia energiei tahionice, drept noua paradigmă în vindecarea holistică.
Energia tahionică este puntea către amplitudini din ce în ce mai mari ale energiei cosmice, care ne poate ajuta să ne vindecăm, să ne redobândim tinereţea şi să revenim la verticalitate. Acesta este, de fapt, secretul întregii chestiuni. Este secretul vindecării spontane; este secretul tuturor miracolelor de acest gen. Cu toţii avem potenţialul de a ne conecta sau de a ne acorda direct la această energie primordială superioară. Unii oameni numesc această energie Dumnezeu; alţii, o numesc energie cosmică; ştiinţa o numeşte energia punctului zero.
Continuumul energetic

Este întotdeauna de dorit să ne aliniem cu starea noastră naturală de armonie şi sănătate, desfiinţând toate blocajele din continuumul energetic. Procedând astfel, ne deschidem către întregul flux al acestui continuum – de la energia punctului zero, până la tahioni şi apoi la câmpurile energetice subtile de organizare (CESO) – într-un mod care energizează şi restructurează câmpurile energetice, creând neg-entropie (opusul etntropiei, adică al dezordinii) sau anti-îmbătrânire.Continuumul energetic începe cu fluxul continuu al energiei, de la nelimitata energie a punctului zero, fără formă şi fără frecvenţă de vibraţie şi care se deplasează cu o viteză mai mare decât viteza luminii. De la punctul zero, energia se contractă în forma sa tahionică mai rapidă decât lumina, apoi ajunge la CESO, imediat sub viteza luminii.

Câmpurile energetice subtile de organizare creează şi menţin matricea energetică din care sunt alcătuite toate formele fizice. Continuumul energetic are o gamă care merge de la expansiunea infinită şi fără formă, până la contracţia finită a formei. Putem face o analogie simplă cu oceanul: el conţine un număr infinit de picături, dar, asemenea energiei punctului zero, el nu are formă. Dacă am lua o picătură din ocean, am avea tot ce are oceanul, însă de data aceasta sub o formă. Tot aşa, tahionul conţine tot ce există în energia punctului zero, dar care acum are formă.

Când înţelegem că acest continuum există, putem înţelege efectele pe care le au blocajele în fluxul energetic de-a lungul continuumului. Este un aspect foarte important al acestei teorii privind vindecarea holistică.

Dacă înţelegem că, în cazul bolii, avem un blocaj în fluxul continuumului energetic, înseamnă că trebuie să îndepărtăm acel blocaj. El este definit, în esenţă, ca o dezordine sau un haos în continuumul energetic şi produce un deficit de energie. Aceste blocaje în continuum se prezintă sub forma unor anumite frecvenţe care, în ultimă instanţă, creează dezordine, boală sau haos în corpul fizic. Întrucât este sursa tuturor frecvenţelor, energia tahionică organizează şi energizează CESO, furnizând potenţialul de a reface fluxul natural al energiei prin continuumul energetic. Energia tahionică creează un efect de neg-entropie, organizând ceea ce este dezorganizat. Tahionul aliniază şi readuce CESO în starea lor naturală, de ordine şi echilibru, creând astfel sănătate. În acest sens, un exemplu simplu ar fi un individ care a trăit un stres emoţional continuu şi a produs un blocaj energetic în corpul emoţional. Acest blocaj în fluxul natural al energiei duce la un deficit energetic între corpul emoţional şi o parte a corpului fizic. Să presupunem că blocajul provoacă un deficit în regiunea lombară inferioară. E posibil ca persoana în cauză să înceapă să aibă dureri lombare. Dacă stresul continuă, situaţia se poate agrava şi pot apărea dureri puternice, hernie de disc sau chiar boli degenerative ale discului. Ori de câte ori o parte a continuumului este blocată, organul sau sistemul care ajunge într-o stare de deficit energetic va ceda până la urmă şi astfel va produce una dintre multele boli degenerative cunoscute în lume – iar acest lucru este valabil pentru aproape toate bolile. Noi participăm activ la crearea propriei noastre stări de sănătate.

Energia tahionică, atunci când este focalizată asupra zonei cu deficit, reorganizează şi energizează acele CESO perturbate – şi astfel blocajul dispare. Când blocajul este înlăturat, organismul este capabil să se reconecteze la continuumul său energetic. Conectarea la continuumul energetic înseamnă un mare flux de energie – adică exact lucrul care defineşte forţa vitală. În esenţă, atunci când dispare stresul, există un flux sporit al forţei vitale.

Energia tahionică în sine nu este o frecvenţă, dar conţine potenţialul tuturor frecvenţelor. Este important să înţelegem acest aspect, pentru că există o mare confuzie în privinţa diferitelor frecvenţe de energii care sunt folosite. O dată ce înţelegem că tahionul este sursa tuturor frecvenţelor – şi intensifică toate frecvenţele, fără să fie totuşi o frecvenţă – putem înţelege locul pe care îl ocupă în cadrul spectrului. Energia tahionică interacţionează cu CESO, care ocupă porţiunea ce are nevoie să fie energizată, intensificându-le şi consolidându-le frecvenţa. Toate frecvenţele, cum sunt fotonul, orgonul sau undele luminoase, pot deveni mai coerente şi mai echilibrate, când tahionul este folosit pentru a le energiza câmpurile energetice subtile de organizare (CESO). Acest lucru este valabil pentru tot ce ţine de existenţa noastră.

Biofotonii şi corpul fizic

Corpul fizic este ultima parte din continuumul energetic al unei fiinţe umane. Metabolismul organismului este extrem de complex şi foarte sensibil. Orice dereglare a proceselor metabolice poate conduce la disfuncţii care, la rândul lor se pot manifesta ca simptome ale unor boli.

Coordonarea şi reglarea activităţii moleculare din celulele noastre sunt rezultatul transmiterii de semnale prin intermediul biofotonilor sau particulelor luminoase. Aceşti biofotoni transmit energia vitală pe care o convertesc din CESO şi reprezintă astfel veriga de legătură între CESO al energiei tahionice şi corpul fizic. Particulele luminoase alimentează apoi toate moleculele active din metabolismul nostru cu această energie vitală. Anumite molecule, cum sunt ADN, ARN, enzime, clorofilă şi proteine cu formă elicoidală, au capacitatea de a coordona metabolismul prin intermediul acestor biofotoni. Astfel de molecule se numesc M.V. (macromolecule vii).

Acest fenomen explică multe întrebări la care nu se poate răspunde printr-o examinare strict biochimică a metabolismului celular. El clarifică, de exemplu, de ce acest mecanism incredibil de complex poate funcţiona cu o asemenea precizie. De asemenea, explică de ce 97% din ADN este compus din material care nu conţine informaţie genetică. Acest material ADN este alcătuit din aşa-numiţii introni. Intronii sunt componente ADN care emit şi primesc biofotoni. Transmiterea intronilor reglează comunicarea inter- şi intra-celulară. Când energia fotonică scade, comunicarea intra- şi inter-celulară – care coordonează întregul metabolism celular – se reduce şi, astfel, creşte dezorganizarea celulară.
La nivel fizic, substanţele toxice şi nenaturale, precum şi un deficit de M.V. intacte, constituie factorii care inhibă fluxul energiei vitale. O dietă bazată pe alimente crude, care este bogată în enzime şi M.V. şi care nu conţine substanţe nenaturale, poate servi drept fundament fizic pentru ca energia vitală să circule fără oprelişti şi în mod eficient.

Viaţa trăită în bucurie ca superconductor

Să ne desfăşurăm potenţialul spiritual, să atingem armonia în toate zonele vieţii şi să avem o sănătate înfloritoare reprezintă ţeluri care depind direct de modul în care energia vitală, cosmică emanând din nemanifestata energie a punctului zero, poate să parcurgă diversele niveluri subtile şi să ajungă în corpul nostru fizic. Nu e nevoie să ne transformăm în ceva ce nu suntem; putem, în schimb, să devenim „superconductori”. Un superconductor este un material care nu manifestă niciun fel de rezistenţă faţă de fluxul energetic. Pentru a ajunge la o stare de sănătate optimă, este necesar să facem astfel încât corpurile noastre subtile (spiritual, mental, emoţional) şi corpul fizic să funcţioneze ca superconductori – care nu opun rezistenţă fluxului de energie cosmică ce intră în viaţa noastră, prin intermediul continuumului energetic.

În măsura în care nu împiedicăm în niciun fel fluxul de energie cosmică ce ne străbate organismul, potenţialul nostru spiritual se poate desfăşura şi suntem astfel capabili să aducem în viaţa noastră o sănătate înfloritoare şi, în consecinţă, mai multă bucurie. Ca superconductori, ajungem la o stare de sănătate optimă şi la cel mai înalt nivel de ordine în procesul trecerii de la haos la ordine.  În momentul acela, ne aflăm într-o armonie completă, avem o sănătate optimă şi stabilim cu Dumnezeu – care este suprema radiaţie – o comuniune extatică. Acest lucru se produce atunci când începem să îndepărtăm toate blocajele. Fiecare blocaj pe care îl distrugem sporeşte bucuria resimţită când energia cosmică trece prin noi. Este o senzaţie cât se poate de reală. Nu e neapărat o stare de iluminare, ci o stare care ne permite să experimentăm energia Divină a lui Dumnezeu. Pe măsură ce o experimentăm în mod repetat (şi simţim că energia Divină ne umple în permanenţă cu bucurie, linişte şi mulţumire), începem să înţelegem că noi suntem acea energie Divină. E o formă a ceea ce noi numim în glumă „modificare Divină de comportament”.

În viaţă trebuie să facem tot timpul alegeri. Alegem noi, oare, să ne creăm un stil de viaţă, un regim alimentar şi un mod de a fi în lume, care să ne ajute din ce în ce mai mult să devenim un superconductor? Sau alegem să nesocotim legile naturii şi pe Dumnezeu – şi, în consecinţă, să creăm mai mult haos, entropie şi degenerare în viaţa noastră? Şi cum facem aceste alegeri? Este pur şi simplu o alegere conştientă sau există şi alţi factori care influenţează această extrem de importantă alegere pe care o facem, spre a ne îmbogăţi sau sărăci viaţa? Ce anume hotărăşte dacă alegem să devenim superconductori sau semiconductori pentru continuumul energetic?Punctul de bifurcaţie

În teoria ordine/haos/ordine, sintagma „punct de bifurcaţie” ne ajută să ne clarificăm dacă, la un anumit moment, ne îndreptăm în direcţia sănătăţii sau a bolii. Acest lucru se petrece indiferent dacă noi suntem cei care alegem să fie aşa sau corpurile noastre merg în direcţia respectivă fără să conştientizăm. Chimistul Ilya Prigogine, unul dintre laureaţii premiului Nobel, care a inventat această sintagmă, a descoperit că evoluţia unui sistem organizat nu este un proces liniar, că există un tipar caracteristic care e urmat şi, într-un anume punct, dacă organismul se confruntă cu stresul, capacitatea sa de adaptare la stres începe să scadă. Când este suprasolicitat, organismul nu mai poate să reacţioneze în mod organizat la stimulii pe care îi primeşte. Punctul în care organismul nu mai poate face faţă solicitărilor se numeşte punct de bifurcaţie. Este punctul sau momentul în care organismul fie suferă un colaps – permiţându-le factorilor care predispun la boli şi sunt prezenţi de mai mulţi ani, să provoace manifestarea bolii – fie se produce o deplasare către o mai bună stare de sănătate şi organismul evoluează către un nivel de ordine superior. Acest moment determină viitorul unei celule, al unui organ sau al întregului complex trup-minte. Este un lucru pe care îl întâlnim tot timpul în medicina clinică. Oamenii par să se simtă bine, pentru ca apoi să apară brusc o stare de oboseală cronică. De fapt, nu e deloc vorba de un eveniment care se produce pe neaşteptate. Adevărul este că acei indivizi au tot acumulat stres, până când organismul lor nu mai poate să facă faţă – şi atunci ies din normalitate şi intră în haos.

În sistemele umane a fost întotdeauna un mister cum poate fi influenţat modul în care se deplasează un sistem, fie spre o ordine superioară, fie spre boală. Astăzi există o modalitate prin care putem influenţa direcţia în care se deplasează un sistem. În 1990, David Wagner a conceput instrumente şi tehnici specifice care favorizează punctul de bifurcaţie al unui sistem, printr-un tratament aplicat de un expert în energia tahionică, ce poate să ajute la obţinerea acestui rezultat. Aplicarea de materiale tahionice asupra sistemelor umane ne ajută foarte mult să trecem cu succes de haos, la punctul de bifurcaţie şi să intrăm într-un nou nivel de sănătate. A fost o descoperire revoluţionară.

Liberul arbitru are şi el purtarea de a împiedica punctul de bifurcaţie să evolueze spre un nivel superior de sănătate şi ordine. Aşa se explică de ce unii oameni nu se vindecă, indiferent la ce fel de vindecători merg sau de ce metode li se aplică. Liberul arbitru ne poate da puterea de a ne menţine în orice stare de stres sau boală, fie ea fizică, emoţională sau mentală.

Armonizarea

Unul dintre aspectele vindecării holistice este capacitatea de a trece prin punctul de bifurcaţie. Nivelul de armonizare la care ne aflăm în acel moment va determina direcţia în care se va îndrepta organismul nostru: spre ordine sau spre haos, spre sănătate ori spre boală, bucurie ori tristeţe spre mai multă sau mai puţină comuniune cu Divinul. Armonizarea, în esenţă, înseamnă crearea unui flux de energie organizată, aflat în rezonanţă cu individul respectiv, în aşa fel încât, atunci când el ajunge la punctul de bifurcaţie, în mod automat şi natural va merge către echilibru. Această mişcare în direcţia echilibrului (numită şi proces de vindecare) este mult accelerată prin folosirea materialelor tahionizate. Cercetările au arătat că atunci când, într-o anumită regiune a trupului se aplică materiale tahionizate, se constată efecte benefice de neg-entropie. Frecvenţa necesară, oricare ar fi aceasta, este transformată în energie biologică de către CESO, pentru ca organismul să se poată vindeca.

Energia tahionică ne sporeşte capacitatea de a ne armoniza la toate nivelurile. Putem să fim armonizaţi până în punctul în care organismul nostru sau un anumit organ, ori o anumită articulaţie, poate depăşi punctul de bifurcaţie, ajungând la sănătate şi echilibru. De asemenea, ne putem armoniza şi mai intens, astfel încât să ne putem ridica până la energiile superioare ale energiei cosmice şi să simţim în viaţa noastră Prezenţa şi Graţia lui Dumnezeu.

Fluxul tahionic energizează CESO aducând coerenţă în câmpurile lor şi prin aceasta sănătate pentru organism. În fizica modernă, putem afirma că el creează neg-entropie, un concept care înseamnă să aduci ordine acolo unde este dezordine. Energia tahionică creează realmente întinerire. Îmbătrânirea sau entropia presupune dezintegrarea câmpului, care îşi pierde coerenţa, deci capacitatea de a funcţiona. Îmbătrânirea se produce atunci când ARN-ul şi ADN-ul nu se mai divid într-un mod ordonat sau sistematic.

În astfel de cazuri funcţiile celulare nu mai sunt la fel de bine definite, ţesuturile şi organele nu mai funcţionează la fel de bine şi organismul nu mai e la fel de sănătos. Pe de altă parte, întinerirea este rezultatul neg-entropiei, în care fiecare câmp devine ordonat. Când ARN-ul şi ADN-ul de divid în mod ordonat, celulele funcţionează într-o manieră ordonată. Aceasta înseamnă că organele şi ţesuturile funcţionează în mod ordonat, deci şi organismul funcţionează tot aşa. O formă extremă a entropiei este cancerul.

Energia tahionică cuprinde în sine potenţialul complet al întregii creaţii. Complexul nostru trup-minte poate accesa energia punctului zero doar prin intermediul tahionului, care este convertit în frecvenţe de către CESO. Aceasta este cheia pentru vindecare. Înlăturând blocajele dintr-un continuum energetic se intensifică frecvenţa vindecătoare a fiecărui CESO, pentru fiecare organ. Aşadar fiecare celulă, substructură, structură organică, ţesut şi os are potenţialul de a se alinia şi de a comunica strâns cu Tot Ce Este. Când se petrece acest lucru, sănătatea noastră este perfectă.

 bibliografie orientativa: Energia tahionică, o nouă paradigmă în vindecarea holistică – Dr. Gabriel Cousens şi David Wagner
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
Departamentul Alpha Carpatica (DAC)

Despre Departamentul Alpha Carpatica (DAC)