Legenda lui Getic – Copilul cu inima de Aur

Demult, tare demult, când Soarele se fugărea cu Luna pe cer, împiedicându-se de aștrii aflați într-o dezordine înșelătoare dar sublimă, apoi se prindeau cu toții în hora vieții, din care se nășteau alți aștrii eterni, când pe pământ toate viețuitoarele pământului vorbeau aceiași limbă și lupul păștea alături de oaie, undeva departe, spre Soare Rasăsare, în Țara Negurilor și a Urieșilor, se afla Ținutul Geto-Dacilor.

DSC04980Acel ținut era stăpânit de ființe scoborâte tocmai din Fii Luminii, cei aidoma Zeilor de Început, conduși de Unicul Dumnezeu Cel Adevărat și Veșnic Viu, la care Zamolxe Stăpânul și făuritorul Legilor Blajine împreună cu Likanos- cel întocmai ca lupii, i se închina cu smerenie.

Zilele vieții lor nu erau deloc puține, oamenii aceia ajungeau sa trăiască timp îndelungat, în pace și armonie cu ei înșiși, cât și cu Mama Natură, parcă uitați de Ceifator-mesagerul Ținutului Morților.

Unicul Dumnezeu Cel Adevărat și Veșnic Viu, a dăruit supușilor săi, un pământ bogat și roditor, le-a dăruit încă toate animalele, să le fie ajutor la nevoie, cu condiția să nu își uite originea lor de Fii ai Luminii-Nemuritorii Geto-Daci.

Unicul Dumnezu Cel Adevărat și Veșnic Viu, le-a mai dăruit trei lucruri neprețuite și fără de asemănare; Înțelepciunea Lumilor Văzute și Nevăzute, Piatra Sacră-ruptă dintr-o tînără stea și Sfântul Arc Ceresc – de la facerea lumilor, cu culorile sale sublime.

Apoi i-a învățat pe acestia, cum să folosească acele daruri neasemuite și prețioase!

Să folosească Înțelepciunea Lumilor Văzute și Nevăzute, pentru a cinsti și propovădui viața în acel ținut binecuvîntat de Creator unde se pare că în marea Sa dragoste față de acei oameni, a îngrămădit toate cele de trebuință, încă și mai mult pe deasupra.

Să scoată Piatra Sacră, ori de câte ori pământul era scoborât în bezna cea adâncă, din cauza Îngerilor Căzuți, cei certați cu Unicul Dumnezeu Cel Adevărat și Veșnic Viu, pentru a-i înspăimânta și alunga, de pe pământul străbun. Să folosească această Piatră Sacră, atât pentru a da căldură Pămîntului Sfînt al geto-dacilor, cât și pentru a da Lumina, atât de necesară vieții.

Să privească Sfântul Arc Ceresc, ca pe un Legământ făcut de geto-daci, cu Unicul Dumnezeu Cel Adevărat și Veșnic Viu, Legământ care pecetluia pentru eternitate, Legătura Sfântă între oameni și divinitate.

12369103_427461124110694_8651627283646202788_nZamolxe Stăpânul, a mai primit de la Creator și Legile Blajine, care-i faceau pe oameni aproape asemenea Zeilor de Început, dacă nu egalii lor, învățîndu-i pe aceștia să le folosească și să le respecte, în folosul propâșirii și continuității lor pe acele meleaguri binecuvântate. Aceste legi, dăruia celui care și le însușea, cunoștiințe despre astronomie, astrologie, fizică și matematică, elemente despre lumile trecute și care or să vină și multe altele, nu mai puțin benefice.
Firul vieții s-a scurs domol, toate lucrurile și-au urmat cursul firesc stabilit de Străbuni, Moș Timpul, era pe atunci un tânăr novice în țeserea anilor, deseori se lua cu joaca printre stele, uitîndu-și suveica năzdravană, prin peșterile Muntelui Sfant, acolo unde își avea sălașul, lăsînd oamenii să petreacă în pace și bună înțelegere, fără a se gandila firul vieții care se torcea încet în ghemul eternității.
Însă Îngerii Căzuți, fii ai întunericului absolut și vrășmașii eterni ai oamenilor, își doreau ca aceștia să piară definitiv, să dispară cu totul.
Astfel, din Gheena Iadului cel Profund, s-a născut Vrășmașul Întunecat al Fiilor Luminii-cei întocmai ca Zeii de Început.

Prin tertipuri, înșelătorii și minciuni, Vrășamșul Întunecat, a reușit, puțin câte puțin, să intoarcă pe Fii Luminii, de la credința cea adevărată, de la Uniunea cu Dumnezeu Cel Adevărat și Veșnic Viu.

DSC05568Din tot ce era Sfânt pe teritoriul geto-dacilor, din tot ce era divin, s-a transformat în cea mai neagră erezie, oamenii au devenit răi și avari, au început să-și nesocotească până și darurile neasemuite, primite tocmai pentru a asigura continuitatea lor pentru eternitate.

Pământul nu își mai dăruia bucuros roadele sale, totul era ars de un Soare ucigător, păsările cerului, nu mai ciripeau gălăgioase, atunci cînd ziua se răzbuna pe noapte, totul devenise fad și trist în ținutul Negurilor și Urieșilor-Ținutul Geto-Dacilor.

În zadar Creatorul, arunca Sfântul Arc Ceresc pe Bolta Azurie, cu culorile sale divine isvorîte parcă din însăși Eternitatea Universului, pentru că alți oameni erau acum pe Pământul Sfânt, locuit odată de Fii Luminii, Geto-dacii scoborâtori din însăși Zeii de Început.

Înțelepciunea Lumilor Văzute și Nevăzute și-a pierdut din esență, Piatra Sacră din culoarea sa roșu-sîngerie, a devenit doar o culoare indefinită și pală. Sfântul Arc Ceresc, nu se mai zărea pe cer, iar Legile Sfinte Blajine, zăceau în uitarea prăfuită, a unui colț de memorie.

DSC04344Însă cum Creatorul își iubea lucrul mâinilor sale și Opera Sa Primă-Omul, a decis totuși să-l ajute și să-l întoarcă cu orice preț la adevăratul sens al vieții-trăirea în pace și iubire, continuitatea în eternitate, precum și reîntoarcerea la vechile valori divine, stabilite de la începutul timpurilor.

Astfel, Unicul Dumnezeu Adevărat și-a aruncat ochii peste familia unui om sărman trecut de prima tinerețe, dar care nu avea copii și l-a trimes pe Îngerul Divin, care i-a vorbit femeii in somn;

– Femeie, vei naște un prunc la care-i veți pune numele de Getic – Copilul cu Inimă de Aur, pentru că get este din neamul geților, iar inima sa va fi în întregime din aur. Acest prunc, va fi salvarea Neamului altădată Sfănt și va trebui să-și împartă inima sa cu toți cei din neamul său, nesocotind pe niciunul, iar el să ramână cu o bucățică care-l va ține în viață mai departe. Acestea au fost cuvintele Îngerului Divin, care s-a ridicat mai apoi într-o flacără purpurie la Cerul cel Înalt.

Trezindu-se înspre dimineață, îl căuta din ochii pe barbatul ei, însă acesta plecase de mult, de cu noapte, la ogorul din capătul satului, la prășit.

Îngândurată, dar cu o lucire vie și plină de speranță în ochii săi de un azur-albastrul cerului, femeia, a luat-o la fugă pentru a-i da de știre bărbatului ei de neprețuita veste, ce o primise de la Îngerul Divin.

2012_08_29_sfinx_rszÎn fuga sa, nici nu observa cum, parcă pe unde trecea, iarba câmpului inflorea în culori sănătoase și vii așa cum era odată, florile își împrăștiau aromele în zare cu o mireasmă sublimă, iar păsările văzduhului se întreceau într-o sonată dumnezeiască cu ciripitul lor vesel, vestind parcă Salvarea Neamului altădată Sfânt, ce se găsea de veacuri, in ghearele Vrășmașului Întunecat.

Moș Timpul a primit poruncă, să lase zbenguiala printre stele și să zorească astfel nașterea lui Getic-Copilului cu inima de aur!

Sorocul nașterii a sosit, iar Neamul altădată Sfânt, s-a adunat să-l cinstească pe cel care avea să fie salvatorul lor. Pentru prima data, după veacuri întinse, după vremuri atinse de negura uitării, darurile sfinte, au fost scoase din străfundurile Muntelui cel Sfânt, unde au fost aruncate la întâmplare și cercetate, așa cum se făcea în vechime.

Astfel Getic- Copilul cu inimă de aur, cu ajutorul lui Moș Timpul creștea într-o zi ca alții in zece și nu a întîrziat mult, până să apară, așa la vreo 18 anișori, într-o zi în piața Agorei Centrale, chemând pe toți locuitorii Pământului Sfânt, la mult așteptata împărțire a inimii sale.

imagesAjunsese un flăcău de toată frumusețea, un adevărat Fiu al Luminii, scoborâtor din Zeii de Început. Toată înfățișarea sa inspira o bunătate fără asemănare, răspândind o lumina alb-albastră deosebit de strălucitoare, iar în mijlocul pieptului, strălucea mai mult ca razele Soarelui, însăși inima sa de aur.

Getic-Copilul cu Inimă de Aur, s-a suit pe o piatră sculptată ca o stea în zece colțuri, ce se găsea în mijlocul Agorei Centrale și le-a spus tuturor celor adunați acolo, câteva cuvinte care aveau darul, ca împreună cu bucățica de inimă din aur primită, să le fie salvarea pe veci a celor care altădată, au fost Neamul Sfânt Geto-Dac.

– Frații mei ! A sosit clipa cea mare a izbăvirii neamului!

Unicul Dumnezeu Cel Adevărat și Veșnic Viu, împreună cu Părinții Neamului Sfânt Geto-Dac, Zamolxe Stăpânul, Likanos-Lupul Alb, Deceneu- puternicul preot și mag, Mare Ințiat ca și Pitagora get și el la origine dar trăitor pe marginile sterpe ale Spartei, Zoroastru al indienilor, Moș Timpul, zbanghiul și încurcatul meu prieten, care ține în stapînirea sa tainele scurgerii clipelor, precum și Druizi din Munții Scoților și Țara Galezilor, m-au indemnat la ascultare, pentru salvarea Neamului Sfânt Străbun.

– Am aceste vorbe pentru voi, frații mei buni, născuți din Nemurirea Veșniciei Absolute! Întoarceți-vă fețele voastre de la deșertaciunile lumii stăpânite de Vrășmașul Întunecat, pentru că puterea i se va lua și puține zile va mai avea acesta.

882211-bigthumbnail– Nimic nu este nou sub Soare, ce este nou a mai fost iar ce este vechi, o să mai fie. Nimic nu este nou in ochii Unicului Dumnezeu Adevărat. Cercetați Vrășmașul Întunecat și nu mai luați aminte la făcăturile lui înșelătoare pentru că el dorește doar pieirea Neamului Sfânt Străbun.

– Va veni negreșit ziua, cînd noi toți vom fi chemați, să dăm socoteală pentru faptele noastre. Fiți din cei care merg cu fața senină în preajma scaunului de judecată al Străbunilor și al Unicului Dumnezeu Cel Adevărat și Veșnic Viu.

– Luați atitudine, fiți uniți în cuget și simțiri pentru că astfel, nu veți îngădui Vrășmașului Întunecat, să vă sucească mințile și inima, precum că nu veți mai accepta ca alte neamuri, venite din nimicnicia unui pământ stricat de nelegiuiri, să vă conducă în propria voastră țară. Fiți stăpînii voștri, stăpâniți voi peste pământul care vi s-a dat spre moștenire, iară nu viermii pământului, născuți din deșertăciunile unei lumi spurcate.

– Iertați-vă, ca frați de neam ce sunteți micile supărări, pentru că numai astfel se poate ajunge la Unitate și Uniune de Neam.

– IUBIȚI-VĂ ÎNTRE VOI, FRAȚI DIN NEAM SFÂNT STRĂBUN, PENTRU A CREA UNIUNE ȘI UNITATE, ÎMPOTRIVA TUTUROR CELOR CARE VĂ DORESC PIEIREA.

– Striviți capul fiarei, ori de cîte ori aceasta își ridică capul, pentru că numai astfel veți asigura continuitatea voastră pe acest Pământ Sfânt Străbun.

040– Alungați dintre voi, pe toți cei care și-au vândut sufletul Vrășmașului Întunecat, luați atitudine împotriva tuturor iudelor și nebunilor cu capul, care se vând pentru un pumn de arginți, tuturor veneticilor, care vă doresc pieirea, îmbrațișînd eresuri idolești, venite din putreziciunea pământului.

– Curățați-vă Neamul Sfânt Străbun, de este contrar firii și legilor divine, pentru că numai astfel veți avea o societate sănătoasă și înfloritoare.

– Ar mai fi multe de spus, dar Moș Timpul, deși este bunul meu prieten, nu poate trece peste Legile Firii – Legile Divine, zorindu-mă să-mi împlinesc soarta. Tot ce aveți nevoie, ve-ți găsi în mintea și în sufletele voastre – căutați adânc acolo. Pentru lucrurile sufletului, cercetați cu inima, iar pentru lucrurile minții cercetați gândirea – totul este scris în voi, trebuie doar să descoperiți asta.

CITIȚI ÎN SUFLETUL VOSTRU ȘI VEȚI GĂSI RĂSUNSUL ÎNTREBĂRILOR VOASTRE, PENTRU CĂ ÎN VOI ESTE SCRISĂ NEMURIREA.

Când vă va fi mai greu, gîndiți-vă la Străbunii voștrii, cereți-le ajutorul iar ei vor coborî din Înaltul Cerului, pentru a-și apăra Pământul Sfânt. Aveți încă ajutorul celor trei daruri neprețuite- nu pregetați să le folosiți.

Astfel fiind spuse, Getic-Copilul cu inimă de aur, le-a cerut FRAȚILOR SĂI DIN NEAM SFÂNT STRĂBUN, să vină aproape de el pentru a le oferi o bucată din inima lui de aur, pecetluind cu Pecete Sfântă, salvarea lor din Gheena întunericului Profund în care s-au aruncat cu voia lor, în clipe de rătăcire a minții și a sufletului, chinuiți de Vrășmașul Întunecat.

Rând pe rând, oamenii au trecut prin fața sa, primind fiecare câte o bucățică din Inima de aur. Au fost mulți, destul de mulți dar toți trebuiau salvați și nimeni nu vedea cum, pe chipul Copilului cu Inima de Aur, se așternea o paloare ca de piatră vînătă.

12359962_972816309472995_4218015929203452634_nCe se întîmplase de fapt? Cu cât dăruia mai mult din inima sa de aur, Copilul rămînea fără strălucire și fără puteri, aceste lucruri trecând în fiecare Frate din Neam Sfânt Străbun, pentru ca aceștia să se întărească și să se salveze de Vrășmașul Întunecat. Cum, ultimul sosit și-a luat si el bucățica de inima din aur, Copilul cu inima de aur a dat sa stea să se odihneasca puțin și apoi sa plece la Străbuni si la Unicul Dumnezeu Adevărat, cu gândul la misiunea pa care tocmai a încheiat-o.

Însă pe când dorea să plece, o voce îl strigă din depărtare!
•Getic, Copilule…! Copilule cu inima de aur, băiatul meu are numai 5 ani, dar este chinuit si el de duhul Vrasmasului Intunecat, te rog dă-i și lui bucățica de inimă din aur, promisă de tine, fiecăruia din Neamul Sfînt Străbun.

Cum de se făcuse iutat acel prunc, cum de nu a fost și el socotit printre cei din neam?? Cine știe cum a fost atunci!?

Paloare ca de piatră vînătă se accentuă și mai mult, peste fața lui Getic-Copilul cu Inima de Aur, pentru că a înțeles de fapt sacrificiul pe care trebuia să-l facă pentru Neamul Sfânt Străbun- să se jertfească pe sine, pentru a împlini astfel Legămîntul Suprem.

Dintr-o dată, fața parcă si-a recapătat strălucirea divină, apoi s-a aplecat în fața copilului și i-a dăruit ultima bucățică de aur din inima sa.

Nu-i parea rău de nimic! A făcut ceea ce trebuia să facă, pentru salvarea Neamului Sfânt Străbun, jertfindu-se pe Altarul Gloriei Străbune, cu seninătatea unui Înger Divin. O umbră de tristețe, trecu fugar, pe chipul său de Înger, acela că o lăsa pe Maria, fata vecinilor dinspre strada care ducea la Agora Centrală, singură și doar înainte cu o zi a cerut-o de soție.

Dragostea lor, dura de când erau copii și alergau pe o pajiște ce nu se afla alterată, de arșița Soarelui ucigător, ca toate celelalte. Au crescut împreună, iar când au ajuns la vârsta în care înțelegeau iubirea și-au promis dragostea eternă. N-a fost să fie de această dată, cerîndu-și iertare din ochi, scumpei sale iubite Maria, ce se afla cu el lîngă piatra în zece colțuri, unde ea îi ținea capul sprijinit în poală.

-Ți-ai împlinit menirea iubite, i-a spus Maria reținându-și cu greu un plânset ce-i străbătea parcă toată ființa sa gingașă, iar lacrimile sale îi spăla fața tânărului nostru erou. Mergi în pace la Unicul Dumnezeu Adevărat și la Străbuni, du-le solia și spune-le că Neamul Sfânt Străbun și-a găsit pe veci salvarea. Vei fi pe veci în inima și în simțămintele mele a mai spus Maria, dăruindu-i o ultimă sărutare.

Așa sa stins Getic-Copilul cu Inimă de Aur- scoborât din stelele eterne, fericit că și-a dus misiunea până la capăt, cu înțelepciune și pricepere, știind că NEAMUL SFÂNT STRĂBUN, A FOST SALVAT ÎNTRU ETERNITATE, DUPĂ VOIA SFINȚILOR STRĂBUNI ȘI A LUI DUMNEZEU CEL VEȘNIC VIU ȘI ADEVĂRAT.

12369244_849760348474513_7128961126345388646_nA fost transformat în SFINX si pus STRĂJER, la poarta Muntelui cel Sfânt Koga-Ion, dând de veste Străbunilor când se vedea în zare, un Fiu al Luminii, în căutare de vreun sfat, sau de meditație divină, veghiind totodată ca nu cumva Vrășmașul Întunecat, să mai facă vreodată stricăciuni, in Neamul Sfânt Străbun.

Pace și dragoste de Neam Sfânt Străbun Geto-Dac, să aveți frații mei iar Unicul Adevărat Dumnezeu, Cel Veșnic Viu să vă aibe în paza Sa!

Articol creat de Șandru Aron, Io Deceneu.

Sursa:  deceneuinteleptul.wordpress.com

Imagine copertă- artist Gabriel Tora

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
Departamentul Alpha Carpatica (DAC)

Despre Departamentul Alpha Carpatica (DAC)