Viaţa prezentă pregăteşte viitoarea viata

De când a apărut omul pe pământ şi până azi, corpul său mental s-a îmbunătăţit în calitate, s-a organizat treptat şi s-a diferenţiat în două părţi. Jumătatea externă a constituit mai departe sediul voinţei şi al inteligenţei, deci ca vehicul mental, iar jumătatea internă a constituit un nou înveliş spiritului, un nou corp numit corpul cauzal.

I s-a dat denumirea de cauzal pentru că în el se înscrie, în esenţa sa, tot binele şi tot răul pe care l-a făcut omul în viaţa lui terestră. În el se înscrie, se aşează ca recolta într-un hambar tot ce a semănat pe pământ. Această recoltă va determina în viaţa lui viitoare pe pământ bucuriile şi nefericirile, tot destinul lui, rolul pe care îl va juca în viitoarea lui reîncarnare. Viitorul său corp mental, viitorul său corp astral şi fizic cu care va trăi în viitor pe pământ vor fi astfel făcute după cele ce au fost înscrise în corpul cauzal. Cu alte cuvinte, tot ce va întâmpina omul în viaţa viitoare terestră este înscris în corpul cauzal şi îşi găseşte cauzele în ceea ce a făcut pe pământ în precedenta viaţă. Semeni într-o viaţă şi culegi în altă viaţă. Cu alte cuvinte, viaţa prezentă pregăteşte viaţa viitoare. Noi suntem făuritorii destinului, nostru.

Corpul cauzal este format şi el dintr-un eter extrem de subţire, pe a cărui fineţe nu ne-o putem închipui. El fiinţează în jurul spiritului mii şi mii de ani, sute şi mii de încarnări până ce omul ajunge aşa de evoluat încât nu va mai fi nevoie de a se mai încarna. Atunci corpul cauzal piere şi el, şi spiritul va fi acoperit de un nou înveliş format din forţă comprimată a cărei natură nu o putem cuprinde cu mintea noastră slabă, înveliş numit corpul budhic.

In lungimea secolelor nesfârşite şi în miile de încarnări, corpul cauzal a înregistrat toate actele, cunoştinţele şi facultăţile noastre câştigate. Sunt înscrise mii şi mii de pagini a tot ce am fost, pe unde am trăit, ce am înfăptuit, ce bine sau ce rău am comis – o cinematografie fidelă a tuturor vieţilor noastre nenumărate.

Tot răul care l-am putut face in aceste vieti nu contribuie cu nimic la organizarea corpului cauzal. Tot binele însă care l-am facut contribuie nemasurat de mult la subtilizarea, din viaţă în viaţă, a corpului nostru cauzal. Credinţa profundă în Divinitate, iubirea până la sacrificiu a aproapelui nostru, gândurile cele mai înalte spirituale, contribuiesc la înnobilarea, la fortificarea corpului cauzal. Cum asemenea împrejurări sunt cât se poate de rare, evoluţia acestui corp este şi ea cât se poate de lentă.

Corpul astral, corpul mental şi corpul cauzal la un loc constituie în jurul spiritului o învelitoare materială, dar invizibilă, numită perispirit.

Tot timpul cât spiritul va fi nevoit să se reîncarneze pe o planetă oarecare, pentru a se ridica în evoluţie spirituală, va purta în jurul său aceste haine pe care le va lepăda rând pe rând, şi le va schimba mereu cu altele. Numai pe una o va păstra mereu aceeaşi, mii şi mii de ani, pe toată durata reîncarnărilor, şi acesta este corpul cauzal. Deci totdeauna spiritul are un perispirit în jurul său.

prof. Scarlat Demetrescu

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
Departamentul Alpha Carpatica (DAC)

Despre Departamentul Alpha Carpatica (DAC)